top of page
DSCF2671
휘1
휘2
휘3
휘4
휘-내-5
휘-내-3
휘-내-4
휘-내-0

휘경동 다가주택

 

 

대지위치 : 서울특별시 동대문구 휘경동

용       도 : 다가구주택

규       모 : 지상 4층,지하 1층

대지면적 : 262.72

건축면적 : 148.23

연  면 적 : 581.86 

건  폐 율 : 56.42%

용  적 율 : 148.96%

구       조 : 철근콘크리트구조

외부마감 : 라임스톤, T24투명복층유리,

bottom of page