top of page
방이동 01.jpg
방이동 03.jpg
방이동 04.jpg
b-1.jpg
방이동 02.jpg
방이동 14.jpg
방이동 11.jpg
방이동 06.jpg
방이동 07.jpg
방이동 05.jpg
b-2.jpg
1-10.jpg
1-9.jpg
1-7.jpg
1-6.jpg
1-1.jpg

inocula

 

 

위치 : 서울시 송파구 방이동 155-17
지역지구 : 도시지역, 제2종일반주거지역
용도 : 다세대주택(2세대)
대지면적 : 208.70㎡
건축면적 : 124.32㎡
연면적 : 374.81㎡
건폐율 : 59.94%
용적율 : 144.94%
규모 : 지상5층
구조 : 철근콘크리트조
외부마감 : 송판성형 노출콘크리트, RHEINZINC(벽, 지붕), T24 복층유리, 강화유리
구조설계 : 조용원(P.E.G.구조)
 

bottom of page