top of page
세렌디피티01.jpg
세렌디피티02.jpg
세렌디피티03.jpg
세렌디피티04.jpg
세렌디피티05.jpg
세렌디피티06.jpg
세렌디피티07.jpg
세렌디피티08.jpg
세렌디피티09.jpg
세렌디피티10.jpg
세렌디피티15.jpg
세렌디피티16.jpg
세렌디피티17.jpg
세렌디피티18.jpg
세렌디피티19.jpg

serendipity

 

 

대지위치 : 경기도 고양시 일산동구 햇살로 41번길 23-13

지역지구 : 전용주거 지역

용 도 : 단독주택

대지면적 : 231.40㎡

건축면적 : 94.66㎡

연 면 적 : 198.09%

건 폐 율 : 40.91%

용 적 율 : 56.45%

규 모 : 지하 1층, 지상 2층

구 조 : 철근콘크리트조

외부마감 : 노출콘크리트, T3 알루미늄타공판, T알루미늄루버, T16복층유리, 골판지붕

 

bottom of page